Abstinenssymptomer

Abstinenssymptomer etter alkohol vil vanligvis opptre i løpet av noen timer etter at du har sluttet å drikke, nå toppen etter en dag eller to og bli bedre i løpet av fem dager. For noen er imidlertid abstinensen mer enn bare en ubehagelig opplevelse, og det er derfor viktig at du tar kontakt med legen din.

Symptomene varierer fra milde til alvorlige og omfatter følgende:

 • hodepine
 • skjelving
 • svetting
 • kvalme eller oppkast
 • uro og rastløshet
 • magekramper og diaré
 • søvnproblemer og konsentrasjonsvansker
 • økt puls eller blodtrykk 

Kontakt lege eller gå på legevakten dersom disse abstinenssymptomene oppstår:

 • kraftig oppkast
 • feber
 • hallusinasjoner
 • forvirring og desorientering
 • sterke humørsvingninger
 • anfall eller kramper

Siden ble sist endret 27 November 2013

Cookie Policy